Spuistraat 10
3087 BS  RotterdamTelefoon:
Fax:
Email:


010-2622989
010-4620401 
info@ovnoordwest.nl
Nieuws Noordwest:
Vrijdag 11 september 2015 | Wethouder bezoekt NoordWest


Eendracht maakt macht, vooral op bedrijventerrein NoordWest!

Welkom op de site van Ondernemersvereniging NoordWest.

Ondernemersvereniging NoordWest is een vereniging van ondernemingen en ondernemers die gevestigd en/of werkzaam zijn op Bedrijventerrein NoordWest.

Het bedrijventerrein is een belangrijke schakel in het gebied langs de A20 en de A13. De Spaanse Polder, de ’s-Gravenlandse Polder, de Kleinpolder, Noordwest, en Zestienhoven vormen samen het grootste geclusterde bedrijventerrein van Europa. Dit is nu al het geval, zonder de toekomstige ontwikkelingen aan de Noordrand van Overschie, waar langs de Doenkade 300 hectare bedrijventerrein wordt ontwikkeld.

Op Noordwest bevinden zich activiteiten zoals opslag, distributie, transport, kleinschalige industrie en hieraan gerelateerde zakelijk dienstverlening.

In de loop van de tijd spelen er aardig wat zaken op ons terrein die voor rekening van de ondernemers komen. Veiligheid, verkeer en onderhoud zijn issues die steeds vaker op de voorgrond treden en die het ondernemen belemmeren.

Daarom bestaat er een ondernemersvereniging waar het aangename van ondernemer zijn, wordt gecombineerd met het gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke problemen.

Meer informatie over Ondernemersvereniging NoordWest treft u in bovenstaande onderwerpen aan. Heeft u kopij voor de site, links, of ondernemend nieuws over het noordelijkste deel van Rotterdam stuurt u dit dan door naar het secretariaat van de vereniging, info@ovnoordwest.nl

Bekijk onze site en bent u ondernemer op NoordWest? Wordt dan lid!


MKB Nederland
Financieel dagblad